Zespół

Ewa Szczepaniak

Dorota Gaj

Bożena Milewska

Anna Szypulska