Zespół

Ewa Szczepaniak

Agnieszka Roszkowska

Iwona Rudnicka

Bożena Milewska

Anna Szypulska