Zespół

Marcin Rudnicki

Anna Wasienko

Iwona Rudnicka

Magdalena Kijko

Bożena Milewska

Anna Szypulska